Energibesparende teknologier

Samarbejdet mellem pumpeproducenten Grundfos og kollegiet er et nyskabende initiativ.

Dels vil Grundfos' innovative og energibesparende pumpeteknologi bidrage til at realisere kollegiets energimæssige målsætninger og bæredygtige visioner. Dels kan kollegiets beboere bidrage til at sikre ny viden om nye miljøvenlige teknologier

Levende laboratorium

Grundfos Kollegiet fungere som en slags levende laboratorium, hvor Grundfos i samarbejde med kollegiet løbende vil afprøve nye teknologier, der yderligere kan optimere driften af kollegiet. 

Disse tests og "eksperimenter" vil naturligvis ikke kunne mærkes af beboerne - måske kun i form endnu bedre komfort og billigere forbrug.

Hvordan gør vi?

Grundfos og kollegiet samarbejder om at videreudvikle og designe energiløsninger optimeret til kollegiets drift. Det indebærer blandt andet indsamling af avancerede data om forbruget på kollegiet. 

Desuden installeres fra starten de mest intelligente teknologier, som sikrer optimal energi-effektivitet og driftsikkerhed.

De planlagte rammer og visioner er at:

1 - Skabe valide "baseline data" over en længere periode
2 - Påvirke forbrugerne til at ændre adfærd
3 - Afprøve løsninger som kan optimere driften yderligere

Fra grønt til endnu grønnere

Fra starten lever kollegiebygningen og alle systemer op til de skrappe standarder i lavenergiklasse 2015. På sigt forventer Grundfos, at pumpeløsningerne bliver tilpasset kollegiets forbrugsmønster i så høj grad, at det adfærdsbetingede energiforbrug vil blive reduceret til et absolut minimum - til gavn for miljøet og de studerendes økonomi.

 

foto 4 - indflytter

159 nye ungdomsboliger

De nye kollegielejligheder bliver en del af en helt ny bydel på havnen i Aarhus. En bydel med plads til cirka 7.000 beboere og 12.000 arbejdspladser.

Læs mere >>

foto10-baghave

Havnen som baghave

Her vil du kunne bevæge dig til fods eller på cykel langs vandet og væk fra trafikken fra Riis Skov i nord til Marselisborgskovene i syd.

Læs mere >>

foto8-groen1

Grøn profil

Som beboer på Grundfos Kollegiet kommer du til at være med til at løfte det store fælles ansvar for miljøet.

Læs mere >>