Brandprocedure


Brand på kollegiet er heldigvis ikke noget vi ser særlig tit, men hvis uheldet er ude, er det
som følgende rart at vide:

Aktivering af brandalarmer
På gangene har vi 2 brandmeldere ved de 2 flugtvejstrapper.
Disse skal aktiveres manuelt ved brand, som gøres ved at klikke på knappen. Dette vil
hermed udløse brandalarmen.

Branddetektoren
Sidder i loftet på fællesområder. Disse aktiveres hvis der kommer meget røg og er forbundet
til brandvæsen.
(Pas på med røgkanoner ved fester)

Melding til brandvæsnet
Systemet her på Grundfos Kollegiet er et internt brandsystem, som betyder at
alarmcentralen ikke bliver alarmeret ved brand på kollegiet via røgalarmer på værelserne.
Dette betyder at hvis man opdager at branden kommer ud af kontrol skal man melde det til
brandvæsnet ved at ringe 1-1-2, så de kan komme for at slukke branden eller trykke knap
ind som nævnt her over.
Oplys det der er noteret på info over brandtryk til brandvæsen:
- Hvad er der sket
- Er der tilskadekomne
- Adresse du ringer fra - er Grete Løchtes gade 3
Pulverslukkere
På hver etage findes der pulverslukker ved elevator.
Disse kan anvendes ved brand på værelser eller gang/køkken. I køkken findes brandtæppe
der skal bruges ved brand i gryder - her skal pulverslukker ikke anvendes.
Sprinkler
Desuden er bygningen forsynet med sprinkler, der ved brand, hvor flammer/røg er så tæt på
at varmen påvirker dyser, begynde at sprøjte vand ud.

Elevator
I tilfælde af brand må elevator ikke bruges - de 2 brandtrapper skal benyttes.
Brandvæsen kan bruge elevator til redning/adgang.

Flugtveje
Der findes flugtvejsskilte, som er synlige når du forlader dit værelse - også ved mørke.
Følg skilte for at komme ud af bygningen.
Det er i flugtveje forbudt at stille møbler, tørrestativer mv da disse netop skal anvendes ved
flugt.

Røgmelder på værelse
På alle værelser findes røgalarmer, der vil starte ved røg på værelset. De er ikke forbundet
til brandvæsen. Den er koblet til 230 V strøm og har backupbatteri hvis strøm i bygning
forsvinder. Du må gerne teste om de virker en gang om året ved tryk på den lille knap.
ABA /AVS
På kollegiet findes ABA-anlæg, der er forbundet til brandvæsen.
Brandvæsen har i kælder et kaldeanlæg, hvor de kan kontakte alle værelser for at give
beskeder i tilfælde afbrand.